Adoption Í Free on PDF 24 adventných príbehov Ebook Author Katharina von Krosigk

T to pekn kniha spr jemn de om chv le pred Vianocami a pom e im trpezlivo vy ka sviatky So tyrmi anjelikmi Babr ikom, Jajom, Ja om a Plesk ikom pre ij vzru uj ci as pr prav na viano nom nebi.Ka d m nov m d om s anjelici o krok bli ie k cie u, a po nejednom z bavnom dobrodru stve dosiahnu to najkraj ie na tedr ve er sa m u prizera m ako sa deti na Zemi te ia z dar ekov, o im nachystali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *