Almanacs ✓ Read Paralelinės tikrovės Ebook By Leonidas Donskis

ymaus politologo, kult ros kritiko, filosofo, id j istoriko antroji aforizm knyga, viena i t riziking ir sunki knyg , kurios pasmerkia autori balansuoti tarp filosofijos ir literat ros

Po Ma ojo patirties em lapio 2010 supratau, ra o Leonidas Donskis, kad dabartiniais laikais grynojo ar klasikinio aforizmo formoje i sitekti ne manoma inoma, jei nesi epigonas ar grafomanas ir jei m gini surasti savo individuali kalb , jos pulsavim , pauzes ir tyl

i knyga ne vien gryn j aforizm rinkinys, tai ir filosofini apm stym , domi ir gili valg politikos, meil s, literat ros, meno temomis rai ka Kai kurie tekstai nei vengiamai pailg ja ir virsta minties fragmentais, trumpais pasakojimais, savoti komis tr kin jan iomis es arba variacijomis kit autori temomis Tokias vairi form variacijas aforizm temomis ar parafrazes galima pavadinti ma osiomis europieti komis istorijomis su moralizuojan ia filosofine pabaiga, kai aforizmas tampa atspirties ta ku ir pirmuoju k rybin s minties judesiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *